Uitkomsten tabel

| September 14, 2008 11:10 pm

 

SA

Signaal

Troef

Signaal

AH

#

 

H

RL

AHV…

A

RL

H

distr.

AHB…

A

RL

H

distr.

AHx

A

RL

A/H

RL/distr.

AHxx

x3

 

H

distr.

AVB…

V

distr.

A

RL

AB10..

B

distr.

A

RL

A109…

10

distr.

A

RL

HV

H

distr.

H

distr.

HVB…

H

distr.

H

distr.

HV10…

H

distr.

H

distr.

HVx

H

distr.

H

distr.

HVxx

x3

 

H

distr.

HB10…

B

RL

H

distr.

H109…

10

RL

#

 

VB

V

distr.

V

distr.

VB10…

V

distr.

V

distr.

VB9…

V

distr.

V

distr.

VBx

V

distr.

V

distr.

VBxx

x3

 

V

distr.

V109…

10

RL

#

 

1098…

10

RL

10

RL

1097…

10

RL

10

RL

B10

B

RL

B

RL

B109…

B

RL

B

RL

B108…

B

RL

B

RL

B10x

B

RL

B

RL

B10xx

x3

RL

B

RL

109

10

RL

10

RL

109x

10

RL

10

RL

109xx

x3

RL

10

RL

Uitkomsten theorie

| 11:09 pm

Uitkomsten

 

In principe spelen we 1e, 3e 5e.

 

Tegen troef wordt niet onder het Aas uitgekomen en van honneur 2e start je liever ook niet.

 

Van een lege 3-krt wordt uitgekomen met de 3e van boven.

 

We onderscheiden:

 

·        Een echte serie: minstens 3 aaneensluitende kaarten met een honneur aan top:

 

          AHV62, HVB83,VB105, B10942, 109852

 

          Hiermee komen we uit met de hoogste kaart.

 

·        Een gebroken serie: hierbij is de 3e kaart niet aansluitend maar één rang lager:

 

          AHB62, HV1083,VB95,B10842,109752.

 

          Ook van een gebroken serie komen we uit met de hoogste kaart.

 

·        Een gedeeltelijke serie: alleen de bovenste 2 kaarten zijn aansluitend en daarna valt er een gat:

 

          AH762,HV873,VB75,B10642,109652.

        

         Bij troefcontracten komen we met de bovenste uit, bij sanscontracten met de 3e of 5e.

 

 

         Bestaat de gekozen  uitkomstkleur slechts uit 3 kaarten, dan komen we altijd uit met de hoogste.

 

·        Een inwendige serie: boven een gedeeltelijke serie is er een veel hoger kaart aanwezig:

 

          AVB62, AB106, A10953, HB1043, H1096.

 

         We komen van een dergelijk bezit uit met de hoogste van de gedeeltelijke serie.

 

    Tegen troefcontracten komen we niet onder het aas uit.

 

·      De hoogste kaart is geen honneur:  982, 987,87642,76543.

 

        In dit geval komen we gewoon uit met de 3e of 5e.

 

 

·      Een doubleton met 2 aansluitende honneurs: AH, HV,VB, B10.

 

       Je begint met de hoogste behalve bij AH-sec.

 

       In dat geval speel je eerst de H en dan de A zodat je partner weet dat je een introever kunt maken.

 

 

Bepaal eerste de uitkomstkleur met behulp van het biedverloop en kies dan pas de uitkomstkaart binnen de gekozen kleur.

 

Bij voorspelen later in het spel gelden dezelfde regels als bij de uitkomst.

 

Tegen aangetrokken contracten, zeker in parenwedstrijden, is het verstandig te kiezen voor een passieve uitkomst die geen slag kan kosten.

 

In viertallen is een actieve (aanvallende) uitkomst vaak goed.

 

Een troefuitkomst is aantrekkelijk met kracht in de tweede kleur van de leider of als we de meerderheid van de punten hebben.

 

Tegen een gedoubleerde deelscore is een troefuitkomst vrijwel verplicht.

 

Als je de uitkomst van je partner hebt kunnen nemen, spelen we volgens bovenstaande principes current count terug!!

opening 1 Sans

| August 19, 2008 6:14 pm

 

Op de 1SA-opening spelen we Stayman-relay.

Een paar gedachten die de achtergrond vormen van deze conventie zijn:

a.           We willen een fit (acht kaarten samen) in een hoge kleur kunnen vaststellen. We gebruiken we daarvoor met een vierkaart in of ª (of eventueel een driekaart) een Stayman (hier 2§); met een vijfkaart in een van de hoge kleuren doen we een Jacoby-transferbod (2 voor harten en 2 voor schoppen).

b.           Omdat het mogelijk is dat de SA-openaar een vijfkaart in een hoge kleur heeft, geeft een 2SA antwoord aan dat openaar over een vijfkaart major beschikt. 3§ blijft beschikbaar voor de Minor Suit Asking, dus vraagt  3 naar de 5-kaart, die openaar vervolgens biedt. Let wel, in beginsel is er geen vierkaart laag aanwezig. Het is immers zeer ongebruikelijk met een 5-4 sans te openen.

c.           Als de transferbieding wordt gedoubleerd passen we met een doubleton in de hoge kleur van partner. Met een driekaart nemen we gewoon de transfer aan. Met een vierkaart negeren we het doublet en bieden we op driehoogte.

d.           We willen dat de SA-openaar het contract te spelen krijgt;alleen bij een zwakke 5-4 major zal na een 2 antwoord de zwakke hand het contract spelen.

e.           Met twee vijfkaarten major spelen we ook Stayman-relay.

f.            Op drieniveau geven we een 5-4-3-1 verdeling weer met 11-15 pt: wel manche, geen slem.

              Ezelsbruggetje: met zwarte kleuren geef je de 5-krt aan, met rode kleuren de 5-krt ♦. Met de major geef je de singleton aan.

 

 

N           O           Z            W              COMMENTAAR

1SA                                                     14 t/m 16 punten; kan met een 5-krt of ª;

1SA       PAS       2§                           A   Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

                            2                            B    ³5-kaart ;

                            2                            C    ³5-kaart ª;

                            2ªAlert                     D   ³6-kaart §

                            2SAAlert                   E    ³6-kaart

                            3§Alert                      F    3-1-4-5 verdeling; 11-15 pt; wel manche; #slem;

                            3♦Alert                      G   1-3-5-4 verdeling; 11-15 pt; wel manche; #slem;

                            3♥Alert                      H   3-1-5-4 verdeling; 11-15 pt; wel manche; #slem;

                            3ªAlert                      I     1-3-4-5 verdeling; 11-15 pt; wel manche; #slem;

                            3SA                         J     To Play;

                            4§                           K   Azen vragen met §H als vijfde aas;

                            4                            L    Azen vragen met H als vijfde aas;

                            4                            M   Azen vragen met H als vijfde aas;

                            4ª                           N   Azen vragen met ªH als vijfde aas;

 

             

AD A:

1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2♦Alert                                                  A1 geen 4-kaart en/of ª;evenmin 5-kaart

2♥Alert                                                  A2 4-kaart ; 4-kaart ♠ is ook nog mogelijk.

2ªAlert                                                  A3 4-kaart ª;

2SAAlert                                                A4 5-kaart of ª;

 


1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2♦Alert    PAS                                       geen 4-kaart en/of ª; evenmin 5-kaart

                            2♥Alert                      A1-1       4-kaart ª;5-kaart zwak (0-7 hcp)

                            2ªAlert                     A1-2       5-kaart ª;4-kaart zwak (0-7 hcp)

                            2SA                         A1-3       Limit; 9 -10 punten;

                            3§                           A1-4       Minor Suit Asking

                            3♦Alert                      A1-5       5-kaart en 5-kaart ª en limiet 8-9 hcp;

                            3♥Alert     Smolen      4-krt  en 5/6-krt ª Mancheforcing;

                            3ªAlert   Smolen      4-krt  ª en 5/6-krt ; Mancheforcing;

                            4♦                            A1-6       5-kaart en 5-kaart ª en 10+ ; Mancheforcing;

 

AD A1-1:

1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2♦Alert    PAS                                       geen 4 of 5 kaart en/of ª;

                            2          PAS           4-kaart ª;5-kaart zwak (0-7 hcp)

PAS

 

 

AD A1-2:

1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2♦Alert    PAS                                       geen  4-/5 kaart en /of  ª;

                            2♠          PAS           4-kaart ; en 5-kaart ª;zwak (0-7 hcp)

PAS

 

 

AD A4:

1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2SAAlert  PAS                                       5-kaart of ª;

                            3                            Minor Suit Asking

                            3                            vraagt de major

 

AD B:

1SA       PAS       2          PAS           ³5-kaart ;

2                                                        Relay; geen vierkaart ;

2ªAlert                                                 doubleton en 5-kaart ª;

              PAS       3♦Alert    PAS           retransfer naar ;

                            3♥Alert    PAS           transfer naar 4ª!!;  de antwoorder biedt transfers!

 

2SAAlert                                               vierkaart ; maximaal en geen doubleton; (evt. doubleton ª/);

3§Alert                                                 -fit + maximum; doubleton

              PAS       3♦Alert    PAS           retransfer naar ;

3♦Alert                                                  -fit + maximum; doubleton ; (geen retransfer mogelijk)

3♥Alert                                                  vierkaart ; minimum SA-opening;

 

 

AD B:

1SA       PAS       2          PAS           ³5-kaart ;

2                                                        Relay; geen vierkaart ;

              PAS       2ª                           tweede kleur; MF;

                            3§                           tweede kleur; MF;

                            3                            tweede kleur; MF;

 

AD B:

1SA       PAS       2                            ³5-kaart ;

                                          DBL

PAS                                                     doubleton ;

2                                                        3-kaart ;

3                                                        4-kaart ;

 

 

AD C:

1SA       PAS       2          PAS           ³5-kaart ª;

2ª                                                       Relay; geen vierkaart ª;

2SAAlert                                                5-kaart + 2-kaart ª;

              PAS       3                            transfer naar ;

                            3                            retransfer naar ª!!; de antwoorder biedt transfers;

 

3§                                                       ª-fit + maximum; doubleton

3                                                        ª-fit + maximum; doubleton

              PAS       3                            retransfer naar ª;               

 

3                                                        ª-fit + maximum; doubleton

3ª                                                       vierkaart ª; minimum SA-opening; (geen retransfer mogelijk);

 

 

AD C:

1SA       PAS       2          PAS           ³5-kaart ª;

2ª                                                       Relay; geen vierkaart ª;

              PAS       3§                           tweede kleur; MF;

                            3                            tweede kleur; MF;

                            3                            tweede kleur; MF;

 

 

AD C:

1SA       PAS       2          PAS           ³5-kaart ª;

2ª                                                       Relay; geen vierkaart ª;

              PAS       3§                           tweede kleur; MF;

3♦Alert                                                  § troef; controlebod;

3♥Alert                                                  § troef; controlebod;

3ª                                                       ª troef; driekaart;

3SA                                                     geen troef.

 

 

AD C:

1SA       PAS       2                            ³5-kaart ª;

                                          DBL

PAS                                                     doubleton ª;

2ª                                                       3-kaart ª;

3ª                                                       4-kaart ª;

 

 

 

AD D:

1SA       PAS       2ªAlert    PAS           ³6-kaart §, 

2SA                                                     aansluiting in § (minimaal tophonneur derde);

3§                                                       geen klaveraansluiting;

AD E:

1SA       PAS       2SAAlert  PAS           ³6-kaart ,

3§                                                       aansluiting in (minimaal tophonneur derde);

3                                                        geen ruitenaansluiting;

 

 

Je partner opent 1SA en je hebt 6-4 of 5-4 hoog in een spel dat je goed genoeg vindt voor de manche. Hoe ga je te werk?

Vermoedelijk eerst Stayman. Als partner een vierkaart hoog blijkt te hebben, is het probleem opgelost. Maar partner zal meestal 2¨ (Stayman)  bieden. Om je kaart nu te omschrijven jump je nu naar drie in je zeskaart. Partner moet maar beslissen of het 3SA of vier in de hoge kleur moet zijn.

Nadeel hiervan is dat het contract meestal in de verkeerde hand zit. Daarom Smolen-conventie.

Na Stayman 2 wordt de vierkaart geboden op 3 – niveau. De openaar weet nu dat zijn partner in de andere hoge kleur een vijf- of zeskaart heeft. Met een doubleton zal hij 3Sa bieden, met een driekaart legt hij aan in vier van die kleur. Na 3SA van de openaar bied je dan, als je een 6-4 hebt, de kleur op vierniveau onder je zeskaart. De 1SA-openaar kan dan in de 6-2 fit aanleggen.

De Smolen-transfers zorgen ervoor dat het eventuele eindcontract in een hoge kleur altijd door de 1Sa-openaar wordt gespeeld.

 

1SA       PAS       2§         PAS           Informeert naar 4- en 5-kaarten hoog;

2♦Alert    PAS                                       geen 5-kaart/4-kaart ? en ª;

                            3ªAlert   pas             4-krt ª en 5/6-krt ?;

4                                                        3-krt ;

3SA                                                     doubleton ;

              PAS       4                            Partner, ik heb een 6-krt

4                                                        Oké, spelen we in de 6-2.

 

 

 

DE TEGENPARTIJ DOUBLEERT 2

1SA       PAS       2         DBL          Doublet is een uitkomstdoublet van de tegenpartij;

PAS                                                     Geen 4-krt /ª; 3-4 krt §;

RDBL                                                 5-krt §; geen 4-krt /ª;

2                                                        4-krt en ª;

2                                                        4-krt ;

2ª                                                       4-krt ª;

2SA                                                     5-krt of ♠;

 

 

 

SOS Redoublet

1SA       Dbl        Rdbl                        SOS Redoublet; partner moet bieden

                            2                           SOS Redoublet; partner moet bieden

                            2                            SOS Redoublet; partner moet bieden

                            2                            SOS Redoublet; partner moet ♠ bieden

 

 


Minor Suit Asking

De conventie is minimaal mancheforcing. De bedoeling is om na de 1SA van partner het ♣/ bezit te

ontdekken.  De antwoordende hand wil minimaal de manche spelen. Na 1SA is 3♣ altijd MSA

N           O           Z            W                    COMMENTAAR

 

1 SA      pas         2 §        pas                   Stayman Relay

2 ¨        pas         3 §Alert                          MSA

3 ¨                                                            5* laag

3 ©                                     welke kleur?                                                                   

3 ª                                                            5* §

3 SA                                                          5* ¨

 

1 SA      pas         2 §        pas                   Stayman Relay

2 ¨        pas         3 §Alert                          MSA

3 ©                                                            4* §

3 ª                                                            4* ¨

3 SA                                                          4* § + 4* ¨

 

1 SA      pas         2§         pas                   Stayman Relay

2¨         pas         3¨Alert                           geen MSA, doch vraagt om dekking in © en ª

3 ©                                                            ©-dekking

3 ª                                                            ª-dekking

3 SA                                                          ©+ª-dekking

 

1 SA      pas         2 §        pas                   Stayman Relay

2 ©                      3 §Alert                          MSA

3 ¨                                                            4/4 en ♠

3 ©                                                             4-krt

3ª                                                             4-krt ♠                                                                              

3SA                                                           3-4-3-3 verdeling

 

1SA       pas         2 §        pas                   Stayman Relay

2 ©                      3 ¨Alert                          geen MSA, doch vraagt om ª-dekking

3 ©                                                            geen ♠-dekking

3 ª                                                            ½ ª-dekking

3 SA                                                          ª-dekking

 

1 SA      pas         2 §        pas                   Stayman Relay

2 ª                      3 §                                MSA

3                                                              4 §

3 ♠                                                             4 ¨

3 SA                                                          4-3-3-3   

 

1SA       pas         2             pas                   Stayman Relay

2SA       pas                                               5-krt of ♠

                            3♣                                  MSA       (3 vraagt naar welke 5-kaart hoog, zie AD A4)

3                                                              4-krt ♣

3♠                                                              4-krt

3SA                                                           5-3-3-2 verdeling (kan wisselen per kleur)

 

 

1SA                                                           10-12 HCP

1SA       DBL      RDBL                           straf

                            Pas                                 geen 5-krt

                            2♣                                 5-krt

                            2                                  5-krt

                            2                                  5-krt

                            2♠                                  5-krt

 

1SA       DBL      pas         pas

Pas                                                             alleen passen met een 4-3-3-3-verdeling

2                                                              4-4 /

2                                                              4-4 /♠

RDBL                                                       Geen 4-3-3-3; we gaan op zoek naar onze 4-4

 

 

 

 

PAS       PAS       PAS       PAS

1 Schoppen opening

| 1:19 am

N           O           Z            W              COMMENTAAR

1ª                                                       Tenminste vijfkaart ª;

1ª         pas         1SA                         A   6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ª;

2§Alert                     B    ³2§, inviterend of beter; maximaal 8 losers;

2                            C    ³5, mancheforcing;

2                            D   ³5, mancheforcing;

2ª                           E    3-kaart ª met 6 t/m 10 punten

2SA                         F    ³4ª, diverse handen, minimaal 12+ ;

3§Alert                     G   constructief; 4-kaart ª met 6 t/m 9 punten;

3♦Alert                      H   contructief; 4-kaart ª met 10 – 11 punten;

3                            I     éénkleurenspel, invite, 5/6-krt , 8-11 pt, 8 losers;

3ªAlert                     J     inverted major; 4-krt ª met 2 t/m 6 punten;

3SA                         K   3-krt ; Non-splinter 13-15 punten; 

4§                           L    ³4ª, splinter in §; 10 – 14 punten;

4                            M   ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4                            N   ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4ª                           O   5-krt ♠; iets meer dan 3;(Truscott) 3-9 pt;

 

AD A:

1ª         pas         1SA                         6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ♠;

 

AD A:

1ª         pas         1SA       pas             6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ©;

PAS                                                     12 – 13 balanced;

2§Alert                                                 a. 6/5ª + 4§; limit + forcing;

b. mancheforcing;

c. sterk, 3ª rebid; mancheforcing;

d. sterk, 5ª + 4©;

2                                                        natuurlijk;

2                                                        natuurlijk;

2ª                                                       natuurlijk; 7 losers; ³6ª,

2SA                                                     natuurlijk;

3§                                                       5-5, invite, niet forcing;

3                                                        5-5, invite, niet forcing;

3                                                        5-5, invite, niet forcing;

3ª                                                       zwakker dan via 2§; 6 losers; 6-krt;

3SA                                                     natuurlijk, (doubleton ©);

 

AD A:

1ª         pas         1SA       pas             6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ♠;

2§Alert   pas         2¨Alert                     Verplichte relay!

 

1ª         pas         1SA       pas             6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ©;

2§Alert   pas                                         a. 6/5ª + 4§; limit + forcing;

b. mancheforcing;

c. sterk, 3ª rebid; mancheforcing;

d. sterk, 5ª + 4 of 5ª + 4;         

2¨Alert   pas             Verplichte relay!

2                                                        5ª + 4; invite; mancheforcing; de kracht van de opening is nog niet bekend;

2ª                                                       6ª + 4§; invite; non-forcing;

2SA                                                     5ª + 4§; invite; nonforcing;

3§                                                       mancheforcing; ³4§;

3                                                        mancheforcing; ³4;

3                                                        mancheforcing; 5ª + 5;

3ª                                                       Mancheforcing; sterker dan direct 3ª; 5 losers;

3SA                                                     natuurlijk;

 

AD A:

1ª         pas         1SA       pas             6 t/m 10 punten; Non Forcing;maximaal doubleton ;

2§Alert   pas                                         a. 6/5ª + 4§; limit + forcing;

b. mancheforcing;

c. sterk, 3ª rebid; mancheforcing;

d. sterk, 5ª + 4;              

2¨Alert   pas             Relay;

2          pas                                         5ª + 4; invite; mancheforcing; de kracht van de opening is nog niet bekend;

2ª         pas             het enige bod dat nu nonforcing is;

2SA/3ª                                               de enige twee biedingen die op 2ª nonforcing zijn;

 

AD B:

1ª         pas         2§Alert                   als we te sterk zijn voor 1ª – 2ª;

 

Dit leidt tot een structuur waar het opvolgende bod op een twee over één een minimumopening aangeeft. Het rebid van de eigen kleur toont de weggevallen kleur waarmee de minimumopening aangegeven wordt. 2SA is een eenkleurenspel. Een nieuwe kleur en het jumprebid van de eigen kleur zijn echt. 3SA is een gebalanceerde slempoging met fit voor partners kleur en de twee laagste dan nog vrije biedingen zijn splinter.(een minimumopening is 7 losers en 11-12 punten).

De sprongbiedingen zijn splinters met uitzondering van 3ª.

 

AD B:

1ª         pas         2§Alert   pas             ³2§, inviterend of beter; maximaal 8 losers;

2♦Alert                                                  minimum;

2                                                        maximum; 5ª + 4; mancheforcing;

2ª                                                       maximum; 5ª + 4; mancheforcing;

2SA                                                     maximum; geen tweede kleur; mancheforcing;

3§                                                       maximum; 5ª + 4§; mancheforcing;

3                                                        sterk; 4§; -splinter; mancheforcing;

3                                                        sterk; 4§; -splinter; mancheforcing

3ª                                                       sterk; 6ª; goede kleur; mancheforcing;

3SA                                                     sterk; (3)4§; balanced; mancheforcing;AD B:

1ª         pas         2§Alert   pas             ³2§, inviterend of beter; maximaal 8 losers;

2♦Alert    pas                                         minimum;

2SA                         gebalanceerde invite; nonforcing;

3ª                           gebalanceerde invite; nonforcing;

ALLE ANDERE BIEDINGEN ZIJN MANCHEFORCING!

 

AD B:

1ª         pas         2§Alert   pas             ³2§, inviterend of beter; maximaal 8 losers;

2♦Alert    pas                                         minimum;

2ª         pas             mancheforcing; 3-krt ♠ en 16+

2SA                                                     5-3-3-2 verdeling;

3§                                                       5-krt ª + 4-krt §;

3                                                        5-krt ª + 4-krt ;

3                                                        5-krt ª + 4-krt ;

3ª                                                       6-krt ª;

 

 

AD C:

Dit leidt tot een structuur waar het opvolgende bod op een twee over één een minimumopening aangeeft. Het rebid van de eigen kleur toont de weggevallen kleur waarmee de minimumopening aangegeven wordt. 2SA is een eenkleurenspel. Een nieuwe kleur en het jumprebid van de eigen kleur zijn echt. 3SA is een gebalanceerde slempoging met fit voor partners kleur en de twee laagste dan nog vrije biedingen zijn splinter.(een minimumopening is 7 losers en 11-12 punten).

De andere sprongbiedingen zijn splinters.

 

1ª         pas         2¨         pas             ³5¨ , mancheforcing;

2♥Alert                                               minimum;

2ª                                                       maximum; 5ª + 4; mancheforcing;

2SA                                                     maximum; geen tweede kleur; mancheforcing;

3§                                                       maximum; 5ª + 4§; mancheforcing;

3                                                        maximum; 5ª + 4; mancheforcing; Sleminvite!

3                                                        sterk; 4; -splinter; mancheforcing;

3ª                                                       sterk; 6ª; goede kleur; mancheforcing;

3SA                                                     sterk; 3; balanced; mancheforcing;

4§                                                       sterk; 4; §-splinter; mancheforcing;

4                                                        zwakker dan 3

4                                                        Kickback voor de ;


AD D:

Dit leidt tot een structuur waar het opvolgende bod op een twee over één een minimumopening aangeeft. Het rebid van de eigen kleur toont de weggevallen kleur waarmee de minimumopening aangegeven wordt. 2SA is een eenkleurenspel. Een nieuwe kleur en het jumprebid van de eigen kleur zijn echt. 3SA is een gebalanceerde slempoging met fit voor partners kleur en de twee laagste dan nog vrije biedingen zijn splinter.(een minimumopening is 7 losers en 11-12 punten).

De sprongbiedingen zijn splinters met uitzondering van 3ª.

 

1ª         pas         2          pas             ³5, mancheforcing;

2ªAlert                                                 minimum; geen 3-krt ©; 5-2-3-3-verdeling.

2SA                                                     13-14 pt;maximum; geen tweede kleur;mancheforcing;max 2-krt ;

3§                                                       maximum; 5ª + 4§; mancheforcing;

3                                                        maximum; 5ª + 4 ; mancheforcing;

3                                                        4-krt ; maximum; sterker dan 3SA en 4; Sleminvite

3ª                                                       sterk; 6ª; goede kleur; mancheforcing;

4§                                                       maximum; 4; §-splinter; mancheforcing;

4                                                        maximum; 4 ; -splinter; mancheforcing;

3SA                                                     17-18-19 maximum; 3-krt is mogelijk;

4                                                        minimum; 3-krt ; 11-12 pt; 7 losers;

 

AD E:

1ª         pas         2ª                           3-kaart ª met 6 t/m 10 punten, of een 4-krt zonder aftroefeaarde!

                                                            Dus een 4-3-3-3 verdeling.

AD F:

1ª         pas         2SAAlert pas             ³4ª, inviterend of beter; (bv  een 15+ splinter);

3§Alert   pas                                         Singleton of renonce;

3                                                        Singleton of renonce;

3                                                        Singleton of renonce;

3ª                                                       14+; extra lengte in ª;

3SA                                                     Balanced; 15 – 18 pt. Geen singleton; balanced;

4§                                                       5 ª + 5§;

4                                                        5 ª + 5¨ ;

4                                                        5 ª  + 5© ;

4♠                                                        Balanced; 11-12 pt, nergens meer interesse in.

4SA                                                     Kickback.

 

AD G:

1ª         pas         3§Alert   pas             constructief; 4-krt ª met 6 t/m 9 pt;

3♦Alert                                                  relay;

pas         3                            6-7 pt;

3ª                           8-9 pt;

 

AD G:

1ª         pas         3§Alert   pas             constructief; 4-krt ª met 6 t/m 9 pt;

3ª                                                       To Play;

4ª                                                       To Play;

 

 

 

 

AD H:

1ª         pas         3♦Alert    pas             constructief; 4-krt ª met 10 t/m 12 pt;

3ª                                                       To Play;

4§                                                       controlebod;

4                                                        controlebod;

4                                                        controlebod;

4ª                                                       To Play;

 

AD J:

1ª         PAS       3ªAlert                      inverted major; 4-krt ª met 0 t/m 5 punten;

 

 

AD O:

1ª         pas         4ª                           5-krt ♠; iets meer dan 3;(Truscott);


TUSSENBIEDEN VAN DE TEGENSTANDERS.

 

Wanneer de tegenpartij ons openingbod DOUBLEERT dan hanteren wij de volgende uitgangspunten:

             bieden op 1-niveau is rondeforcing en geeft 8+ aan met minimaal een 4-kaart;

             bieden op 2-niveau geeft een 5-kaart aan met minder dan 8 punten; er mag op gepast worden;

             1SA geeft minder dan 8 punten aan en ontkent een 5-kaart;

             redoublet geeft 9+ aan en interesse voor een of twee hoge kleuren;

             biedingen op 3 niveau blijven hun oorspronkelijke betekenis houden;

             pas is zwak of soms sterk

 

N           O           Z            W              COMMENTAAR

1ª         DBL      PAS                         Zwak; (To Play); of soms sterk;

RDBL                     rondeforcing; 9+; belangstelling voor ;

1SA                         minder dan 8 punten; geen 5-kaart; maximaal doubleton ª;

2§                           minder dan 8 punten; 5-kaart §;

2                            minder dan 8 punten; 5-kaart ;

2                            minder dan 8 punten; 5-kaart ;

2ª                           heel weinig;(Truscott); minimaal 3-kaart ª;

2SA                         8 losers; ª-steun; (Truscott);

3§                           Normale Bergenverhoging;

3                            Normale Bergenverhoging;

3                            éénkleurenspel, invite; 5/6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

3ª                           Normale Bergenverhoging;

3SA                         To Play;

4ª                           iets meer dan 3♠; (Truscott);

 

Wanneer de tegenpartij een volgbod doet hanteren wij de volgende uitgangspunten:

             we houden  zo veel mogelijk hetzelfde antwoordenpatroon aan.

             Pas is zwak (soms sterk)

             Doublet geeft 5 t/m 9 punten aan en maximaal een doubleton in de geopende kleur.

             2SA is natuurlijk; 11-12 pt en minimaal anderhalve stop in de volgkleur.

 

 1ª        2§         pas                           zwak (eventueel sterk);

dbl                           5 t/m 9 pt; maximaal een doubleton ª;

2          azt             ³5¨, mancheforcing;

2          azt             ³5©; Mancheforcing;

2ª         azt             3-kaart ª met 6 t/m 9 pt;

2SA                         natuurlijk; 10 t/m 12 pt; dekking in §; maximaal doubleton ª;

3§Alert                     Bergenverhoging met 6 t/m 9 pt.

3♦Alert    azt             Bergenverhoging; 4-krt ª met 10 t/m 12 pt;

3♥Alert    azt             éénkleurenspel, invite, 5/6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

3ª         azt             inverted major; 4-krt ª + 0 t/m 5 pt;

3SA                         To Play;

4§         azt             ³4ª, splinter in §; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ¨; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ©; 10 – 14 punten;

4ª         azt             To Play

4SA       azt             Kickback

 

 

 

1ª         2¨         pas                           zwak (eventueel sterk);

dbl                           5 t/m 9 pt; maximaal een doubleton ª;

2          azt             ³5; Mancheforcing;

2ª         azt             3-kaart ª met 6 t/m 9 pt;

2SA                         natuurlijk; 10 t/m 12 pt;ruitendekking; maximaal doubleton ª;

3§Alert   azt             constructief; 4-krt ª met 6 t/m 9 pt;

3♦Alert                      Bergenverhoging; 4-krt ª met 10 t/m 12 pt;

3♥Alert    azt             éénkleurenspel, invite, 5/6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

3ª         azt             inverted major; 4-krt ª + 0 t/m 5 pt;

3SA                         To Play;

4§         azt             ³4ª, splinter in §; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4ª         azt             To Play

4SA                         Kickback

 

 

 

1ª         2          pas                           zwak (eventueel sterk);

dbl                           5 t/m 9 pt; maximaal een doubleton ª;

2ª         azt             3-kaart ª met 6 t/m 9 pt;

2SA                         natuurlijk; 10 t/m 12 pt;hartendekking; maximaal doubleton ª;

3§Alert   azt             constructief; 4-krt ª met 6 t/m 9 pt;

3♦Alert    azt             constructief; 4-krt ª met 10 t/m 12 pt;

3♥Alert    azt             Mancheforcing; ³10 pt; geen dekking in .

3ª         azt             inverted major; 4-krt ª + 0 t/m 5 pt;

3SA                         To Play;

4§         azt             ³4ª, splinter in §; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4          azt             ³4ª, splinter in ; 10 – 14 punten;

4ª         azt             To Play

4SA                         Kickback

 

 

Pas         Pas         1♠          Pas             Partner opent in de derde hand met een hoge kleur, kan zwak zijn

2Alert                                                 10 of meer distributiepunten met een driekaart ♠.

2 Alert                                                 10 of meer distributiepunten meteen vierkaart ♠.

              Pas         2♠                            Niet geïnteresseerd in de manche!(vergelijk non-assuming cuebid)

 

 

 

PAS       PAS       PAS       PAS

 

£ ³

 

1 Harten opening

| 1:18 am

N        O        Z         W           COMMENTAAR

1                                            Tenminste vijfkaart ; 11 t/m 19 pt.

1       pas      1                      A  natuurlijk; RF, minimaal 4-krt.

                      1SA                   B  6 t/m 10 punten; Non Forcing; maximaal doubleton ;

                                                    2Alert                    

                                               C ≥2  inviterend of beter;

                      2                      D  ≥5, mancheforcing;

                      2                     E  3-krt met 6 t/m 9 pt;

                      2                      F   Garozzo-splinter

                      2SAAlert           G  ≥4, diverse handen, minimaal 13+ zonder splinter;

                      3Alert             H  constructief; 4-krt met 6 t/m 9 pt; Bergen-verhoging

                      3♦Alert              I    constructief; 4-krt met 10 t/m 12 pt; Bergen-verhoging

                      3♥Alert             J   inverted major; 4-krt + 0 t/m 5 pt;  Bergen-verhoging

                      3                      K  ≥4, splinter in ; 10 – 15 punten;

                      3SAAlert           L   3-krt ; Non-splinter 13-15 punten;  

                      4                     M ≥4, splinter in ; 10 – 15 punten;

                      4                      N  ≥4, splinter in ; 10 – 15 punten;

                      4                     O  ≥5, natuurlijk; sterker dan 3; Bergen-verhoging

                      4                      P   Kickback;

 

AD B :

1       pas      1SA                   6 t/m 10 pt; maximaal een doubleton ;

 

Ad B :

1       pas      1SA    pas         6 t/m 10 punten; Non Forcing;

pas                                          12-13 balanced;

2Alert                                        a. 6/5+ 4; limit + forcing;

                                                b. mancheforcing;

                                                c. sterk 3 rebid; mancheforcing;

2                                            natuurlijk;

2                                            natuurlijk; 6-krt ; 7 losers;

2                                            5-5, invite, Non Forcing; 6 losers

2SA                                         natuurlijk; Non Forcing;

3                                           5-5, invite, Non Forcing;

3                                            5-5, invite, Non Forcing;

3                                            zwakker dan via 2; 6 losers; 6-kaart;

3                                            6-5, invite, Non Forcing;

3SA                                         natuurlijk, (tripleton );

 

Ad B :

1       pas      1SA    pas         6 t/m 10 punten; Non Forcing;

2                                            Non Forcing; 5 + 5; 6 losers;

3                                            6-krt ; 6 losers; Non Forcing;

                                                Inviterende maar non-forcing biedverlopen. Forcing gaat via 2♣!!

Ad B:

1       pas      1SA    pas         6 t/m 10 punten; Non Forcing;

2Alert                                        a. 6/5 + 4; limit + forcing;

                                                     b. mancheforcing;

                                                     c. sterk 3 rebid; mancheforcing;

           pas      2♦Alert              pasRelay. Je wijkt hier alleen maar van af als je echt iets te zeggen hebt.                      De meest voor de hand liggende reden is dat je een biedbare kleur hebt                          met tenmin­ste enige over­waarde. Op drieni­veau wil biedbaar zeggen                                                              een redelijke zeskaart.

 

 

Ad B:

1       pas      1SA    pas         6 t/m 10 punten; Non Forcing;

2Alert                                        a. 6/5Ì+ 4; limit + forcing;

                                                b. mancheforcing;

                                                c. sterk 3Ì♥ rebid; mancheforcing;

           pas      2♠Alert                  een redelijke 5-5 laag; Dit bod zou je kunnen bedenken!

 

 

Ad B :

1       pas      1SA    pas         6 t/m 10 punten; Non Forcing;

2Alert                                        a. 6/5 + 4; limit + forcing;

                                                b. mancheforcing;

                                                c. sterk 3 rebid; mancheforcing;

           pas      2♦Alert              pas                              Verplichte relay

2                                            6 + 4; invite; Non Forcing;

2                                            mancheforcing; 4-krt ;

2SA                                         5 + 4, invite, Non Forcing;

3                                           mancheforcing; ≥4;

3                                            mancheforcing; ≥4;

3                                            sterker dan direct 3; 5 losers;

3                                            mancheforcing. 6-5; 5 losers;

3SA                                         natuurlijk, probleem;

 

 

Ad C:

1       pas      2

1 Ruiten opening

| 1:12 am

 

N           O           Z            W              COMMENTAAR

1                                                        Tenminste vierkaart ; een speelbare kleur met minimaal Vxxx;

 

1          pas         pas                           Minder dan 6 punten en balanced.

 

1          pas         1                            Natuurlijk

                            1ª                           Natuurlijk;

                            1SA                         6 t/m 10 punten; #4-krt en/of ♠;

                            2§                           ³4§, Mancheforcing; max 7 losers; kan 4-krt en/of ª hebben;

                            2                            Inverted minor

                            2                            ± 4-6 pt, zeskaart ;

                            2♠                            ± 4-6 pt, zeskaart ;

                            2SA                         natuurlijk, inviterend; 11 – 12 pt; #4-krt of ª;

                            3                           éénkleurenspel, invite; 5/6-krt , 8 t/m 11 pt, 8 losers; 

                            3                            Inverted minor;                      

                            3                            éénkleurenspel, invite; 5/6-krt , 8 t/m 11 pt, 8 losers; 

                            3♠                            éénkleurenspel, invite; 5/6-krt , 8 t/m 11 pt, 8 losers;                   

                            3SA                         To Play; Natuurlijk

                            4                          

                            4                           

                            4                            Kickback                            

                            4♠                            To Play

                            4SA                        

                            5                            To Play

 

 

1          pas         2§Alert   pas             ³4§, Mancheforcing; max 7 losers; kan 4-krt en/of ª hebben

2Alert                                                  minimum; (7 losers en 11-12 pt);

2                                                        maximaal, 4/5 + 4; minimaal 13  pt;

2ª                                                       maximaal, 4/5 + 4ª; minimaal 13  pt;

2SA                                                     maximaal, 4/5, geen 2e kleur; 13 – 14 pt;

3§                                                       maximaal, 5 + 4§; 13 – 14 pt;

3                                                        sterk, 6, goede kleur; 5 losers;

3♥Alert                                                  sterk, 4§, splinter in ; 15+ pt;

3♠Alert                                                  sterk, 4§, splinter in ª; 15+ pt;

3SA                                                     sterk (3)4§, balanced; 18 – 19 pt;

                           


Wanneer de tegenpartij ons openingbod DOUBLEERT dan hanteren wij de volgende uitgangs­pun­ten:

             bieden op 1-niveau is rondeforcing en geeft 8+ aan met minimaal een 5-kaart; (soms een 4-krt)

             bieden op 2-niveau geeft een 5-kaart aan met minder dan 8 punten; er mag op gepast worden;

             1SA geeft minder dan 8 punten aan en ontkent een 5-kaart;

             redoublet geeft 9+ aan en interesse voor een of twee hoge kleuren;

             biedingen op 3 niveau in en ♠ betekenen altijd een 6-krt en gelimiteerd: 8-10/11 pt.

             pas is zwak of soms sterk

 

N           O           Z            W              COMMENTAAR

 

1          DBL      PAS                         zwak; (To Play); of soms sterk;

                            RDBL                     rondeforcing; 9+; belangstelling voor 1 of 2 hoge kleuren;

                            1                            8+; normaal gesproken een 5-krt;

                            1ª                           8+; normaal gesproken een 5-krt;

                            1SA                         minder dan 8 punten; geen 5-kaart;

                            2§                           minder dan 8 punten; 5-kaart §;

                            2                            ³4, minimaal 9 punten; geen vierkaart of ª; forcing tot 2SA of 3;                                zie inverted minor;

                            2                            minder dan 8 punten; 5-kaart ;

                            2ª                           minder dan 8 punten; 5-kaart ª;

                            2SA                         Zie inverted minor; sterker dan 3;

                            3§                           éénkleurenspel, invite, 5/6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

                            3                            maximaal 8 punten, maar vaak veel minder; minimaal 4-krt ; geen                                                        vierkaart of ª; zie inverted minor;

                            3                            éénkleurenspel, invite; 6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

                            3ª                           éénkleurenspel, invite; 6-krt, 8-11 pt, 8 losers;

                           

 

 

Hoe hoger je biedt, hoe zwakker je bent, wel distibutie.

 

BD ~ Transfers

Dit betreft slechts de situatie dat er in de directe positie is tussengeboden

Hoofdregel:

Na een volgbod op éénniveau biedt de partner van de openaar een vijf- of zeskaart © /ª niet meer

natuurlijk.                               En verder

·         De geopende lage kleur kun je op natuurlijke wijze steunen.

·         Sansbiedingen zijn natuurlijk.

·         Indien de ruimte het toelaat geef je op tweeniveau met een transfer een zeskaart hoge kleur aan.

·         De andere lage kleur kun je bieden mits de biedruimte dat toelaat. De hoofdregel  (de majors)     gaan voor! Indien een nieuwe lage kleur wordt geintroduceerd, is dat   rondeforcing.

·         2ª (met en zonder jump) is altijd inviterend of beter met fit voor de kleur van de  openaar.

·         Een sprong in een nieuwe kleur op driehoogte is echt en preëmptief.

 

 

1¨             1©       dbl                  4/5 ª

                              1ª                   negatief doublet, ontkent 4+ª

                             1SA                natuurlijk

                             2§                   natuurlijk, 6-9

                             2¨                   6© , kracht onbekend, vanaf 6 punten

                             2©                   6ª, kracht onbekend, vanaf 6 punten;

                             2ª                   inviterend of beter met §

                             2SA                Natuurlijk;

                             3§¨ /©           preëmptief;

                 

1§ 1©       Dbl                  4/5 ª

                  1ª                   negatief doublet, ontkent 4+ ª

                  1SA                natuurlijk

                  2§                   natuurlijk, 6-9

                  2¨                   natuurlijk, forcing

                  2©                   6ª, kracht onbekend, vanaf 6 punten;

                  2ª                   inviterend of beter met §

                  2SA                Natuurlijk;

                  3§/¨ / ª         preëmptief;

 

 

 

 

 

 ³

 

PAS       PAS       PAS       PAS

1 klaver opening

| 1:07 am

N           O           Z            W              COMMENTAAR

1§Alert                                               Tenminste doubleton §

 

1§Alert pas         pasAlert                   < dan 4 pt.

 

1§Alert pas         1♦Alert                    transfer, 4+ , 6+ hcp, RF; T-Walsh

                            1♥Alert                   transfer, 4+ ª, RF; T-Walsh

                            1ªAlert                   a. 6 tot 9 pt; #4-krt hoog ; RF; T-Walsh

                            1SA                         Transfer naar ; 4 tot 8 pt met ³ 6;

                            2§Alert                   ³5§, minimaal 9 punten; tenminste een 5-kaart §; geen vierkaart of ª; forcing tot 2SA of 3§; zie inverted minor;

                            2                            Two way: 0-6 pt, zeskaart of ³ 12pt ;

                            2                            Two way: 0-6 pt, zeskaart ♠ of ³ 12pt ;

                            2ª                           Transfer naar 2SA; 10-11 pt en ;#4-krt hoog ; sanscontract voor N.

                            2SA                         natuurlijk, ± 10-11 pt; ³4§; sanscontract in mijn hand! (Z)

                            3§                           éénkleurenspel; ³5-krt §; < 9 pt. (Inverted Minor)

                            3                            éénkleurenspel, invite; 5/6-krt, 8 t/m 11 pt, 8 losers;

                            3                            éénkleurenspel, invite; 5/6-krt, 8 t/m 11 pt, 8 losers;

                            3ª                           éénkleurenspel, invite; 5/6-krt, 8 t/m 11 pt, 8 losers;

                            3SA                         natuurlijk, ± 13 t/m 15 pt; ³4§;

                            4                            natuurlijk; meer wil je niet spelen; preëmptief;

                            4ª                           natuurlijk; meer wil je niet spelen; preëmptief;

 

Wanneer de tegenpartij ons openingsbod DOUBLEERT dan laten we de hele structuur intact.

Onze antwoorden op de 1§ -openingzijn redelijk effectief en het hele doublet neemt geen biedruimte weg.

Het enige bod dat er bijkomt is REDOUBLET.

Dit gebruiken we wanneer we een bod van de tegenpartij graag willen doubleren, dus geen SOS-redoublet in deze situatie; minimaal 4-kt § .

 

1§         pas         1          pas             4+

1                                                        3-krt

                           

1§         pas         1          pas

1                                                        3, verschillende handjes, RF

1ª                                                       natuurlijk, 4+ª, RF max 2-

1SA                                                     gebalanceerd, afh. Kw.  NF; ≤2

2§                                                       natuurlijk, 6+ §, 12-15 hcp, NF

2                                                        reverse, 4+ , RF

2                                                        raise, 4+ , 12-13 hcp, NF

2ª                                                       reverse, max 2-krt , 5 losers.

2SA                                                     gebalanceerd, #3, #4ª,17-18 hcp, NF

3§                                                       natuurlijk, 6+ §, 16-19 hcp, NF

3                                                        splinter, x, 4, MF

3                                                        raise, 4+ , 17+  hcp, NF

3ª                                                       singleton/renonce ª, 4 , MF

3SA                                                     natuurlijk, goede §, NF

4§                                                       fit-bid, 6+ § met liefst minimaal A-V, 4 , MF

4                                                        fit-bid, 4-4-0-5 of 3-4-0-6, § met minimaal A-V,

4                                                        raise, NF;

1§         pas         1          pas

1          pas         pas                           Hopeloze hand, 0-3 hcp.

                            1ª                           Nieuwe kleur, RF

                            1SA                         gebalanceerd, 4, 6-9 hcp NF

                            2§Alert                   Relay  MF (Checkback!)* verder natuurlijk bieden

                                                            ( 2♥  is minimaal SA verdeling afh KW)

                            2                            canapé, 5+, 4, NF

                            2                            in principe 6-9 hcp, NF; 5-krt ;

                            2ª                           jump-shift, 4-5-1-3, MF

                            2SA                         gebalanceerd, 4, 10-12 hcp NF

                            3§                           natuurlijk, 5+§,4, 9-11 hcp, Invite

                            3                            jump shift, 5, 5+, MF

                            3                            5/6, inviterende hand 10-11 hcp

                            3ª                           splinter, ªx, 5+, MF

                            3SA                         gebalanceerd, 4, 13-15 hcp NF

                            4§                           splnter, §x, 5+, MF

                            4                            splinter, x, 5+, MF

                            4                            to play, NF

 

 

1         pas         1          pas

2SA                                                     gebalanceerd, #3, #4ª,17-18  of 16-18 hcp, NF

              pas         3                           5+♣; 4; MF (slem in ♣  ??)  

                            3                            5+, 4/5 RF

                            3                            6, NF; Het enige bod dat NF is!

                            3♠                            5♠; 6+♥; RF

                                                           

 

1         pas         1          pas

2SA                                                     gebalanceerd, #3, #4ª,17-18 hcp, NF

              pas         3♠                            5♠; 6+♥;

4♣                                                       troef;

4                                                        ♠ troef;

4                                                        To Play;

4♠                                                        To Play.

 

 


BD ~ Transfers

Dit betreft slechts de situatie dat er in de directe positie is tussengeboden

Hoofdregel:

Na een volgbod op éénniveau biedt de partner van de openaar een vijf- of zeskaart © /ª niet meer

natuurlijk.                               En verder

·         De geopende lage kleur kun je op natuurlijke wijze steunen.

·         Sansbiedingen zijn natuurlijk.

·         Indien de ruimte het toelaat geef je op tweeniveau met een transfer een zeskaart hoge kleur aan.

·         De andere lage kleur kun je bieden mits de biedruimte dat toelaat. De hoofdregel  (de majors)     gaan voor! Indien een nieuwe lage kleur wordt geintroduceerd, is dat   rondeforcing.

·         2ª (met en zonder jump) is altijd inviterend of beter met fit voor de kleur van de  openaar.

·         3 in de kleur tegenpartij vraagt altijd om een dekking in de tussengeboden kleur en geeft algehele kracht aan.

·         Een sprong in een nieuwe kleur op driehoogte is echt en preëmptief.

 

1§ 1¨       Dbl                  Beide hoge kleuren. (kan 4/4, 4/5 of 5/4 zijn)

                  1©                   4/5 ª;

                  1ª                   4/5 © ;

                  1SA                natuurlijk

                  2§                   natuurlijk, 6-9

                  2¨                   6+© , kracht onbekend, vanaf 6 punten.

                  2©                   6+ª, kracht onbekend, vanaf 6 punten;

                  2ª                   inviterend of beter met §

                  2SA                Natuurlijk;

                  3§/ /♠           preëmptief;

                  3                     Forcing, algehele kracht, vraagt om een dekking in de kleur TP

                                   

1§ 1©       Dbl                  4/5 ª

                  1ª                   negatief doublet, ontkent 4+ ª

                  1SA                natuurlijk

                  2§                   natuurlijk, 6-9

                  2¨                   natuurlijk, RF

                  2©                   6ª, kracht onbekend, vanaf 6 punten;

                  2ª                   inviterend of beter met §

                  2SA                Natuurlijk;

                  3§/ /♠          preëmptief;

                  3                   Forcing, algehele kracht, vraagt om een dekking in de kleur TP

                                        

                 

1§ 1 ª      Dbl                  4 © (eerst doublet en dan 2©  is NF)

                  1SA                natuurlijk

                  2§                   natuurlijk, 6-9

                  2¨                   5+© ,  8hcp met een 5-krt,  bij 6-krt telt distributie mee.

                  2©                   6+¨ , 5+

                  2ª                   inviterend of beter met §

                  2SA                Natuurlijk;

                  3§/¨ /©          preëmptief;

                  3♠                   Forcing, algehele kracht, vraagt om een dekking in de kleur TP

                            

PAS        PAS        PAS        PAS